CZ  /  EN

Bety Krnanska


je umělkyně, která spojuje současné a tradiční materiály, experimentuje s řemeslnými technikami a používá je
v nových kontextech. Její umění obohacuje dialog mezi
tradicí a inovací a přináší nové pohledy na důležitá témata dnešní doby. Díla jsou navržena tak, aby člověk při opakovaném pohledu vždy objevil nový smysl a nutí ho
k hlubšímu zamyšlení.Rozvíjí témata týkající se genderových otázek, ochrany životního prostředí a vlivu technologie
na naši kulturu a společnost.

Její pracovní technika


je rozmanitá, a lze zde identifikovat několik různých přístupů, kterými pracuje. V jejím umění se jasně projevuje spojení přírodních a umělých materiálů prostřednictvím tradičních textilních technik, jako je patchwork, háčkování, batika nebo sublimační tisk. Tyto techniky kombinuje s fotografiemi z jejího každodenního života nebo nalezenými v online databázích.


Absolvovalastudium malby na Ateliéru volného umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2019 se stala finalistkou prestižní Ceny české umělecké kritiky pro mladé malíře.
Její díla byla vystavována jak v České republice, tak i za hranicemi, například na výstavě "Effimisms" v galerii
MISC v Athénách, či "A Scattering of Salts" v American College of Greece. Dále se její práce objevila na výstavě
"The WORLDS" (Drawing Triennale ve Wroclawi, Polsko), kterou kurátorem byl Honza Zamojski.